Marjolaine Lombard

FÖRBUNDNA visas på ID:I galleri Tjärhovsgatan 19.
Vernissages fredagen den 21:a Augusti 2020, Kl. 17-20